Miljö & Kvalitet

Som företag värnar vi om miljön, och har därför infört ett eget miljöledningssystem, efter förebild av ISO 14001.

Från den 1 juli 2001 samt 13 augusti 2005 gäller nya svenska och europeiska bestämmelser angående producentansvar för omhändertagande av kasserade elektriska hushållsapparater m.m. Det s.k. WEEE-direktivet (The ”Waste Electrical and Electronic Equipment” Directive). Vi har valt att uppfylla dessa krav genom att gå med i systemet El-Kretsen. Vi betalar en miljöavgift till El-Kretsen som vi debiterar våra kunder. Avgiften är för närvarande 3 kr för optiska och 25 kr för joniska brandvarnare (exkl. moms). Avgiften skall täcka kostnaden för framtida återvinning av den sålda brandvarnaren samt täcka kostnaden för historiskt avfall. Vi betalar även en miljöavgift för batterier som ingår i våra brandvarnare.
När det gäller emballageåtervinning är vi självklart anslutna till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (ftiab.se).

Eftersom vi arbetar med säkerhetsprodukter som skall rädda liv och egendom, har vi alltid ansett att kvalitet och säkerhet är viktigast.  Det har hela tiden varit vår målsättning att kunna erbjuda en så bra brandvarnare som möjligt, som uppfyller och tillmötesgår de krav som våra olika kunders behov innebär. Därför är samtliga våra produkter testade och godkända enligt en eller flera internationella testnormer samt uppfyller givetvis Konsumentverkets regler för säkerhet och funktion. 
Vårt första kvalitetssystem utvecklade vi i början på 1980-talet, och redan 1988 införde vi ISO 9002, ackrediterat av British Standard i våra fabriker. Vi vet nämligen att våra kunder förväntar sig noll fel på våra produkter, och vår kvalitetsmålsättning har därför alltid varit noll fel. Varje produkt är givetvis redan konstruerad för att minimera risken för fel, men dessutom sker en datorstyrd kontroll av varje enskild produkt, i flera olika tillverkningssteg, utöver en 100% slutkontroll. 

Komponenterna i en brandvarnare avgör kvalitet och livslängd. En brandvarnares livslängd uppskattas till över 10 år, vi rekommenderar att man byter ut sin brandvarnare efter 10 år för att säkerställa funktionen.

– Ur miljöhänsyn är det viktigt med lång livslängd på brandvarnarna, och de bör även vara konstruerade för att enkelt kunna återvinnas. Se vidare under miljö! 

The Deltronic Code of Conduct is based on the ILO conventions as well as the human rights of the UN, and forms a part of the terms of references for our suppliers. Our Code of Conduct defines the minimum requirements, that we demand of our suppliers and subsuppliers with regard to social and environmental standards. Deltronic makes a number of clear demands on the suppliers, that are selected as partners. It is an essential requirement, that all our suppliers sign these demands and are thus responsible for their subsuppliers to also meet the defined demands.

By demanding that these requirements are met, we want to ensure that the products are being manufactured under fair working conditions. As an example there needs to be optimal safety standards to protect the working environment. At the same time, we continue to place higher environmental demands on our suppliers.

The following demands are made on the factories in China and on their subsuppliers:

·        No forced labour or child labour is allowed

·        Employees have Freedom of Association and Protection of the Right to Organize

·        Fair salaries

·        Reasonable hours of work

·        Good working conditions

·        All environmental requirements must be met

·        All EU standards and requirements for certification are complied with in regard to production purposes

·        Ongoing development of environmental improvements as well as reduction in CO2 emissions

·        Regular employee health checks

·        Continued staff training to ensure daily safety of work

·        Good facilities to maintain cleanliness

·        Compliance with international copyright rules

·        No prisoners amongst the work force

·        No use of any type of physical or psychological punishment

·        Detailed and integrated safety procedures in case of accidents

As a minimum requirement the above-mentioned rules need to meet the local regulatory demands as well as the human rights’ convention. Regular audits take place at the factories in China to ensure that they continue to comply with the requirements.

Deltronic places demands on the suppliers, selected as partners.

Furthermore, we are currently working on placing higher environmental demands on our subsuppliers.

Employment is voluntary

No forced labour, including slavery or slave labour, is allowed (ILO conventions 29 and 105). Employers are not allowed to require workers to make ’deposits’ or hand in ID papers

No discrimination in employment

The workers are to be treated equally and are to be granted equal status with regard to opportunities

irrespective of race, skin colour, gender, religion, political views, nationality, social heritage, or other personal characterics (ILO conventions 100 and 111).

No child labour

Child labour is illegal. Workers employed need to be at least 15 years of age or older than than the compulsory school age (ILO convention 138).

Freedom of Association and Protection of Right to Organize

It needs to be respected that all workers are entitled to form and join trade unions and conduct collective bargaining (ILO conventions 87 and 98). The representatives of the workers cannot be discriminated against and need to be granted access to all work areas, if this is required for them to perform their representative functions (ILO conventions 135 and ILO recommendation 143).

Fair salaries

Salaries and bonuses for a regular working week need to at least comply with the legislative or industrial minimum wages, and they should always be sufficient to ensure that the workers and their families’ basic needs are met, and they need an additional amount at their disposal. Payroll deductions based on disciplinary measures are not allowed, nor can deductions be made that are not based on a country’s legislation without the expressed consent of the worker concerned

Reasonable hours of work

The hours of work need to be in accordance with the current legislation and industrial standards.Under no circumstances are the workers allowed to work more than 48 hours a week, they are however entitled to one weekly day off. Overtime work is voluntary and must not exceed 12 hours and should always be remunerated according to overtime rates.

Good working conditions

The working environment is to be safe and hygienic, and the optimal health and safety measures need to be observed based on current knowledge about the industry and specific risks. Physical abuse, including threats of physical abuse, unusual punishment, disciplinary measures, sexual or other form of harrassment and intimidation on the part of the employer are strictly prohibited.

Establishment of terms of employment

The rights of the workers according to the labour and social laws and regulations that concern fixed terms of employment cannot be circumvented by contractor agreements, where the sole purpose is to ensure labour or apprentice agreements not aimed at imparting skills and making permanent employment possible.

The environment

All environmental requirements defined by the legislation of the country concerned need to be met, and all EU standards need to be complied with as a minimum with regard to production purposes.

Responsibility in relation to employees and subsuppliers

The company takes responsibility for complying with the codex in relation to all workers and other employees.

The company also needs to guarantee that all its subsuppliers meet the demands outlined in the existing agreement.

Inspection / deliberate violation

Deltronic is entitled to pay a visit to factories/partners at any time in order to inspect that the above-mentioned written conditions have been met.

By a deliberate violation, Deltronic has the following options:

a) To cancel current orders immediately without compensation of any form

b) To submit a compensation claim in relation to the loss incurred to the customers of Deltronic