Bra att veta

Joniserande brandvarnare
Joniserande brandvarnare mäter det elektriska motståndet i luften och kan därför reagera på både synlig och osynlig rök. Joniserande brandvarnare anses vara bäst när det gäller att detektera snabbt uppflammande eller explosionsartade bränder med fullständig förbränning, d.v.s. bränder med öppen låga och riklig syretillförsel. Denna typ av brand kan sprida sig fort och producerar stora mängder av osynliga förbränningspartiklar. Exempel på denna brandtyp kan vara brand i en papperskorg, tv-apparat eller en fettbrand i köket. Nu för tiden distribueras inte längre joniska brandvarnare på grund av för stor miljöpåverkan av radioaktivt material under återvinningsprocessen.

Optiska brandvarnare
Optiska brandvarnare innehåller inget radioaktivt material utan använder istället ett mycket avancerat fotocell-system där synliga rökpartiklar reflekteras i ett infrarött ljus. Detta system anses vara effektivast när det gäller detektering av pyrande bränder. Bränder som kan glöda under flera timmar innan de utvecklas till bränder med öppen låga. Exempel på denna typ av brand kan vara en cigarett som ligger i en möbel, begynnande bränder i textiler och plast eller om en elektrisk kabel blir överhettad. Men tänk på att vattenånga från dusch, diskmaskin eller kokande vatten kan lösa ut en Optisk brandvarnare och att man på dessa ytor istället bör använda en Värmedetektor.

Värmedetektorer
Värmedetektorer är ett komplement till Optiska brandvarnare och kan ibland behöva användas där det naturligt förekommer höga halter av dammpartiklar såsom i garage, vindar, tvättstugor eller källare, dessa varnare är även bra för kök där det stundtals förekommer vattenånga som i en Optisk brand varnare kan ge falsklarm. Dessa reagerar endast på värmeförändring och inte på förbränningspartiklar, därför är användningsområdet mycket begränsat och räknas som ett komplement.

Pausfunktion
Om den Optiska brandvarnaren monterats i närheten av kök eller duschrum och det uppkommer oönskade larm från matos eller vattenånga, kan kan man med hjälp av Pausfunktionen på vissa av våra modeller reduceras känsligheten på varnaren under en förutbestämd tid. På dessa modeller trycker man bara kort på pausknappen eller testknappen så reduceras känsligheten under 10-15 minuter. När tiden löpt ut återgår brandvarnaren automatiskt till normal känslighet. Detta är en viktig säkerhetsfunktion för att förhindra att brandvarnaren avlägsnas från taket vid e.v oönskade larm eller irritation, läs gärna mer i bruksanvisningen för din produkt.

Sammankoppling
För större bostäder kan vi erbjuda brandvarnare som kan sammankopplas, d.v.s. om en larmar, så larmar även övriga sammankopplade brandvarnare. Detta kan vara bra i större föreningslokaler, mellan olika våningar eller från garage till huvudfastighet för att nämna några kombinationer. Sammankoppling kan även gälla olika typer av detektering, Rök, Värme, Gas & Vatten. Sammankoppling sker vanligast med radio men kan i vissa fall även ske via kabel.

Strömförsörjning
Undersökningar har visat att de flesta brandtillbud och olyckor idag sker där ingen brandvarnare finns eller där brandvarnaren olyckligtvis saknar batterier. Vi erbjuder därför våra kunder ett flertal olika metoder för strömförsörjning:

– Batteridrift, med olika lång livslängd. Vanligast är 9 volts batteri och beroende på typ av batteri kan man uppnå allt från 1, 3, 5 och 10 års livslängd. Vi kan även leverera brandvarnare med inbyggda litium batteri (ex för hyresgästen) där man designat en varnare vars livslängd är 10 år och när det är dags för byte av varnare lämnar man in den på återvinningscentralen som säkert tar hand och återvinner produkten. Mer vanligt nu för tiden är även 1,5 volts batterier i grupp om 2 eller 3 st.

– Extern strömförsörjning 12 Volt DC från en befintlig inbrotts-, drifts-, trygghets-, eller brandlarmcentral.

– Nätanslutning med 230 Volt med inbyggd reservkraft med 3 volts inbyggt litiumbatteri eller normalt 9 Volts utbytbart batteri.

Batterier
För att en brandvarnare skall fungera och kunna larma med tillräckligt hög larmsignal under tillräckligt lång tid (även när batteriet börja närma sig slutet) är det givetvis mycket viktigt att batteriet är avsett för och testat tillsammans med brandvarnaren. Denna typ av test ingår därför alltid i testprogrammet när en brandvarnare typgodkännes för försäljning. Det innebär således även att batteriet (batterisystemet) inte får utbytas mot något som inte har testats. Godkända batterier finns av följande typer: vanliga brunstens batterier med en förväntad livslängd av 1 – 1,5 år, alkaliska batterier med en förväntad livslängd av 2 – 3 år samt även Litiumbatterier med en förväntad livslängd av 8-10 år. När spänningen i batteriet sjunker indikerar brandvarnaren att det är dags att byta batteri. Detta sker vanligast när temperaturen i bostaden sjunker, dvs. oftast mitt i natten!
Vi rekommenderar därför alltid brandvarnare med både intern och extern strömförsörjning eller med längsta möjliga batterilivslängd. Se till att välja en brandvarnare där du sover tryggt och om batteriet tar slut under natten kan en bra funktion vara att pausa påminnelsen till dagen där på och lugnt sova vidare. Våra batteridrivna brandvarnare med utbytbara 9 V batterier är samtliga försedda med batterikontakter av ”snap-on” typ.

Ökad säkerhet
Vi har även några olika system för att antingen indikera att batteriet saknas, alternativt förhindra (försvåra) montering när batteri saknas i brandvarnaren. En ytterligare säkerhetsfunktion i våra brandvarnare är också färgen på fäst plattan, den kan vara svart, gulkromaterad eller vit med röd informationsetikett men helst inte vit, allt detta för att indikera att något saknas i taket om brandvarnaren inte finns på sin plats.

Montering
Samtliga våra brandvarnare levereras med praktiska och lättmonterade fästbeslag och kan antingen skruvas (skruv och plugg ingår) eller snabbt tejpas fast med hjälp av dubbelhäftande tejp från 3M. Fästbeslag finns i flera olika modeller och tillsammans med allmännyttiga bostadsföretag har vi även utvecklat modeller med låsbar funktion, vilket gör att en hyresgäst med lätthet inte kan avlägsna brandvarnaren eller batteriet från taket.

Var skall brandvarnarna placeras?
Det finns några enkla regler som man bör följa:

– En brandvarnare i hallen utanför sovrummen, gärna med pausfunktion.
– Minst en brandvarnare på varje våning, ex. ovanför varje trappa och helst sammankopplade.
– Gärna även en brandvarnare i varje sovrum.
– Max 60 m² per brandvarnare och högst 12 m mellan två brandvarnare

Brandvarnaren bör helst monteras mitt i taket utanför sovrummen i trapphus och liknande i dess högsta punkt. Om sovrummen ligger i skilda delar av bostaden bör man montera flera brandvarnare, och i hus med flera våningar bör man ha minst en brandvarnare på varje våning. Fler brandvarnare ger självklart ökad säkerhet. Kontrollera att brandvarnarna hörs tillräckligt i sovrummet, prova även med stängd dörr. Avståndet mellan brandvarnare i en bostad bör normalt inte vara större än 10-12m. Varje brandvarnare får högst skydda 60m². Undvik placering i kök eller garage där matlagnings os och bilavgaser kan utlösa larmet. Montera ej brandvarnare i fuktiga lokaler eller i närheten av fläktar, lampor och luftintag. Brandvarnaren får ej övermålas.

Säkerhet
Alla våra brandvarnare är försedda både med en testknapp som efter aktivering testar samtliga funktioner i brandvarnaren och med en blinklampa (RÖD LED) som varje minut indikerar att brandvarnaren fungerar som den skall. Mycket viktigt samt bekvämt vid hög takhöjd!

Varje brandvarnare kan provas individuellt genom ett kort tryck på testknappen. Brandvarnarens siren skall då ljuda och samtliga funktioner (utom ev. radiosammankoppling) kontrolleras. Prova gärna brandvarnaren minst en gång per månad eller om möjligt varje vecka, t.ex i samband med städning. Prova den alltid omedelbart efter semester eller annan längre bortavaro, detta för att brandvarnaren kan varnat för svagt batteri och sedan tystnat under tiden ni varit borta och detta kan skapa falsk trygghet. Brandvarnaren larmar så länge testknappen hålls intryckt eller så länge det finns rök inuti brandvarnaren.

Om ni vill prova sammankopplad varnare följ rekommenderat testförfarande som återfinns i bifogad produkt manual.

Skötsel
Byt batteri om brandvarnaren ej larmar och/eller kontrollera att batteriet är rätt anslutet. Brandvarnaren bör dammsugas regelbundet med en mjuk borste samt torkas av utvändigt med en lätt fuktad trasa. Alltid i samband med batteribyte och gärna någon gång  i mellan för att säkerställa produktens livslängd.

VARNING: Testa inte med varnaren med öppen låga, detta kan skada brandvarnaren samt innebära fara för omgivningen. Vi rekommenderar inte test med rök eftersom detta kan vara missvisande om inte korrekt testutrustning används (gäller särskilt optiska brandvarnare). Testknappen testar samtliga nödvändiga funktioner i brandvarnaren och det räcker gott.