DET SOM DRIVER OSS ÄR ATT INGEN I ONÖDAN SKALL BEHÖVA SKADA SIG I BRÄNDER

Vi har kunskap och erfarenhet genom att skydda människor från brandrelaterade olyckor i hem och fastigheter sedan 1976. Det är denna kunskap och erfarenhet som gör våra produkter bland de säkraste och mest tillförlitliga på marknaden. Det är så vi bygger trygghet och förtroende hos er, informationen vi sprider för att hjälpa alla till ett säkrare hem är något vi fortsätter värdera högt. Utan denna drivkraft, slutar vi att vara en relevant leverantör.

Vårt mål är att ingen vi kan hjälpa skall behöva förolyckas eller skada sig i brandrelaterade olyckor. Det effektivaste och billigaste sättet vi vet att skydda sig mot just detta är att installera en eller flera Brandvarnare.

Vår tagline är tydlig:       Keeping you safe

RELIABLE SMOKE ALARMS SINCE 1976 – DELTRONIC

Från att ha startat 1976, med en idé om att på ett enkelt sätt rädda liv, har vi vuxit till att bli Skandinaviens ledande utvecklare och distributör av brandvarnare. Vår erfarenhet och kunskap är unik och den använder vi för att själva utveckla och förbättra våra produkter inom branschen
Ställ krav på din brandvarnare, det gör nämligen vi!

Aktiv mot brand handlar om att arbeta förebyggande med kommunikation, kunskap och med individen i fokus. På det sättet förbättrar vi brandskyddet.

HBV har ramavtal med oss, en inköpsfunktion för Sveriges allmännyttiga bostadsbolag.

BRA ATT VETA

Var ska du placera din brandvarnare, hur rengör du den och så fungerar den. Vår expertis delar med sig av sin kunskap.

BRUKSANVISNINGAR

Här har vi samlat alla våra bruksanvisningar lättåtkomligt.

MILJÖ & KVALITET

Vårt miljö och kvalitets arbete.